Podržite projekte pomirenja

Plaćanje karticama:   

Hvala na donaciji Udruženju Novi Val Blagaj

Vaša podrška je vrlo bitna za osiguravanje finansijske pomoći kako bi Omladinski klub Novi Val mogao nastaviti sa radom na projektima pomirenja koje trenutno implementiramo na području Hercegovine.

Omladinski klub Novi val radi sa školama koje imaju različite nastavne planove i programe Fedracija BiH i Republika Srpska (Bosanski, Hrvatski i Srpski) i na taj način stvaramo preduslove za pomirenje u Bosni i Hercegovini.

Kroz edukacione programe koje sprovodimo u periodu od 2007 godine smo imali 26.000 učenika 17 osnovnih škola.

„Mi koristimo prirodu kao alat za pomirenje“.Novi Val Blagaj

Novi val je omladinska organizacija čiji cilj je animiranje mladih ljudi i aktivno uključivanje u edukativne, ekološkie, sportske, umjetničke, turističke, kulturne, i zabavne aktivnosti.